POZIV ZA PRIJAVE – GRANTOVI ZA PROIZVODNJU MEDIJSKIH SADRŽAJA

Promovisanje medijske pismenosti i tacnog informisanja u Crnoj Gori

Rok za podnošenja prijava:  8. novembar 2020.
Trajanje pojedinačnih projekata: Predloženi projekti mogu trajati najviše tri mjeseca (sadržaj treba da se objavi najdalje do 28. februara 2021. godine.
Ostvareni rezultati (doseg objavljenih sadržaja i angažovanost publike na društvenim mrežama) mjeriće se do 21. marta 2021. godine, a konačni izvještaj dobitnici grantova podnosiće u aprilu 2021. godine).
Iznos pojedinačnih grantova:
Za medijske kuće: do 5.000 GBP (isplaćuje se u eurima), plus mogućnost dobijanja savjeta i pomoći od konsultanata koji su stručnjaci za proizvodnju sadržaja.
Za pojedinačne novinare/freelancere: do 2.500 GBP (isplaćuje se u eurima), plus mogućnost dobijanja savjeta i pomoći od konsultanata koji su stručnjaci za proizvodnju sadržaja (po potrebi, i u vezi s dokumentovanjem angažovanosti publike na društvenim mrežama)
Ukupni iznos koji je dostupan za grantove ovog poziva: do 10,000 GBP po zemlji.
Donator: Britansko ministasrtvo vanjskih poslova  uz podršku Britanske ambasade u Podgorici

Opšte informacije

Albany Associates (www.albanyassociates.com), Mediacentar Sarajevo ( https://media.ba) i Institut za medije Crne Gore, zajedno s regionalnim organizacijama za razvoj medija, sprovode projekat pod nazivom „Promovisanje medijske i informacijske pismenosti i jačanje nezavisnih medija na Zapadnom Balkanu“.  Primarni ciljevi projekta su izgradnja kapaciteta medijskih profesionalaca i studenata novinarstva u oblasti verifikacije, provjeravanja činjenica, proizvodnje sadržaja i drugih novinarskih kompetencija, unapređenje razumijevanja medijske i informacijske pismenosti (MIP) kod lokalnih javnih medijskih servisa te poboljšanje njihove sposobnosti predstavljanja kampanja iz oblasti MIP javnosti. Projekat se sprovodi u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.  
Ovaj poziv za proizvodnju sadržaja je raspisan samo u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu i Crnoj Gori. Uslove za prijavu na ovaj poziv ispunjavaju samo medijske kuće koje su registrovane u ovim zemljama i novinari (freelanceri) iz ovih zemalja.

Ciljevi poziva

U cilju podrške kvalitetnom novinarstvu i unapređenja medijske pismenosti u regionu, Albany Associates i Institut za medije Crne Gore objavljuju poziv za prijave za grantove za proizvodnju sadržaja sa sljedećim konkretnim ciljevima (podnosioci prijava mogu izabrati jedan od njih ili ih kombinirati):
1. Omogućiti publici u Crnoj Gori pristup visokokvalitetnim i inovativnim medijskim sadržajima koji će im pomoći da bolje razumiju ulogu medija i važnost profesionalnog i nezavisnog novinarstva.
2. Pomoći publikama da se sigurno i odgovorno informiraju u vezi s tekućom pandemijom virusa COVID-19 i njenim uticajem na lokalno stanovništvo, time povećavajući nivo kritičkog razmišljanja i smanjujući štetni uticaj netačnih informacija / dezinformacija o toj temi.

Ko ispunjava uslove za prijavu?

 • Medijske kuće (štampa, TV, radio, onlajn mediji ) koje ispunjavaju sljedeće kriterije:
 • Registrovane su u Crnoj Gori, što dokazuju dokumentom o registraciji. Za štampane medije to je potvrda o upisu u registar medija koji vodi Ministarstvo kulture Crne Gore; za elektronske medije je kopija odobrenja za emitovanje koje izdaje Agencija za elektronske medije Crne Gore; za elektronske publikacije (onlajn medije) je potrebna potvrda o upisu u registar elektronskih publikacija koju vodi Agencija za elektronske medije Crne Gore.
 • Imaju najmanje jednu godinu iskustva u poslovanju kao medijska kuća u Crnoj Gori što dokazuju dokumentom o registraciji;
 • Imaju mogućnost dosezanja publike, što dokazuju statističkim podacima o veb stranici medijske kuće, tiražu, dosegu, itd;
 • Imaju mogućnost proizvodnje medijskih sadržaja, što dokazuju primjerima sadržaja koji su objavljeni/emitovani/objavljeni na društvenim medijima;
 • Novinari pojedinci (freelance) iz Crne Gore koji mogu dokazati da imaju mogućnost distribucije sadržaja putem (štampanih, TV, radio, onlajn) medija i mogućnost mjerenja efekata projekta (dosega publike, angažovanosti publike)

Prijave koje ne ispunjavaju navedene kriterije se neće uzimati u obzir.
Svaki podnosilac prijave može podnijeti samo jednu prijavu u okviru ovog poziva.
Dozvoljena je koprodukcija s jednim podnosiocem navedenim kao vodećim aplikantom, a ostalim kao partnerima. U slučaju koprodukcije, svi kriteriji se odnose i na vodećeg aplikanta i na partnere. 
Napominjemo da se u okviru projekta ulažu napori da se osigura da se inicijative podrške kao što je ova ne dupliraju i ne koncentrišu unutar jedne medijske kuće. To znači da medijske kuće koje primaju podršku u okviru nekog drugog programa koji finansira Ministarstvo za vanjske poslove, komonvelt i razvoj (FCDO), možda neće biti odabrane za primanje sredstava unutar ovog poziva. 

Koji oblici sadržaja i teme mogu primiti podršku?

Iako medijske kuće imaju slobodu da predlože sadržaj na bilo kojem mediju, prednost će se dati multimedijalnim sadržajima koji imaju potencijal za širu promociju i distribuciju putem društvenih medija i platformi. 
Predložene teme moraju biti povezane s konkretnim ciljevima poziva koji su opisani iznad i mogu uključiti, ali nisu ograničene na sljedeće primjere:

 • Uloga medija i novinarstva u zaštiti slobode govora;
 • Kriterijumi za ocjenu kvaliteta i vjerodostojnosti sadržaja u novinarstvu, kritička procjena medijskih sadržaja;
 • Onlajn sigurnost i zaštita podataka;
 • Bilo koji lokalni problem koji utiče na slobodu medija, kao što su sigurnosna pitanja, zakoni i politike o medijima, postupci vlasti itd;
 • Transparentnost finansiranja medija i medijskog vlasništva;
 • Prepoznavanje netačnih informacija u medijima;
 • Pružanje tačnih informacija kao odgovor na obmanjujuće ili lažne informacije u vezi s tekućom pandemijom COVID-19;
 • Pomaganje publici da prepoznaju pouzdane izvore informacija o pandemiji COVID-19 u poređenju s obmanjujućim i lažnim informacijama;
 • Izvještavanje o posljedicama ili izazovima koje ove teme predstavljaju za lokalnu ekonomiju, poštovanje ljudskih prava, marginalizovane i/ili ugrožene grupe (kao što su žene, mladi, starija populacija, manjine), obrazovanje ili slobodu medija u svjetlu pandemije virusa COVID-19.

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivim se smatraju sljedeći troškovi proizvodnje sadržaja:

 • Plate i prateći doprinosi;
 • Troškovi vezani za proizvodnju sadržaja kao što su putni troškovi, oprema i sl.

Kako se prijaviti?

Formular za prijavu i formular budžeta

Prijave se mogu podnijeti na lokalnom ili engleskom jeziku, koristeći formular za prijavu  za medijske kuće koji se može preuzeti ovdje >>> i formular budžeta za medijske kuće >>>
Novinari pojedinci formular za prijavu mogu preuzeti ovdje >>> kao i formular budžeta >>>

Dodatno:

Uz svaku prijavu se prilažu sljedeće:
1) Za medijske kuće:

 • skenirana kopija dokumenta o registraciji organizacije (za vodećeg podnosioca i partnere);
 • primjeri ranijih sadržaja koji dokazuju sposobnost proizvodnje medijskih sadržaja, poželjno s linkovima na ranije objavljene sadržaje (za vodećeg podnosioca i partnere);
 • ispunjen formular budžeta

2) Za novinare pojedince:

 • primjeri ranijih sadržaja koji dokazuju sposobnost proizvodnje medijskih sadržaja, poželjno s linkovima na ranije objavljene sadržaje;
 • potpisano pismo obaveze jedne ili više medijskih kuća registrovanih u zemlji u kojoj se dodjeljuje grant, u kojem se potvrđuje da će objaviti i distribuirati sadržaj koji proizvede pojedinačni novinar i da će obezbijediti podatke o dosegu i angažiranosti publike;
 • u slučaju potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava, tražit će se dokaz o mjestu boravka u zemlji.
 • ispunjen formular budžeta

Kada i kako poslati prijavu
Sve prijave moraju biti primljene do 8. novembra 2020. godine. Prijave primljene nakon ovog roka se neće uzeti u razmatranje. Prijave se moraju predati putem e-maila na adresu [email protected] pod naslovom „Poziv za prijave na grant za proizvodnju sadržaja“.

Pitanja i dodatne informacije

Sva pitanja u vezi s ovim pozivom se trebaju poslati putem e-maila do 03. novembra 2020. godine na adresu [email protected] pod naslovom „Poziv za prijave na grant za proizvodnju sadržaja“.

Ocjenjivanje i odabir prijava

Sve prijave će ocijeniti komisija za odabir koja se sastoji od lokalnih i regionalnih organizacija za razvoj medija na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • relevantnost predloženog sadržaja u odnosu na cilj poziva (najviše 20 poena);
 • kvalitet predloženog sadržaja, pristup predloženoj temi, originalnost prijedloga (najviše 40 poena); 
 • procijenjeni doseg projekta, predloženi plan distribucije i promocije sadržaja (najviše 10 poena);
 • kapacitet organizacije ili pojedinca da sprovede predloženi projekat, tehničke sposobnosti podnosioca prijave i iskustvo u proizvodnji sadržaja, predanost podnosioca profesionalnom novinarstvu, iskustvo predloženog tima za proizvodnju sadržaja (najviše 20 poena); 
 • ekonomičnost predloženih troškova, isplativost (najviše 10 poena).